10. Jahanara Alam

9. Sarah Taylor

8. Sana Mir

7. Isobel Joyce

6. Danielle Wyatt

5. Kainat Imtiaz

4. Smriti Mandhana

3. Mithali Raj

2. Holly Ferling

1. Ellyse Perry